TUYỂN DỤNG SPA THIÊN KIM

Vị trí: Kỹ thuật viên:

❤ 1 người – ứng tuyển đi làm ngay

YÊU CẦU:

– Siêng năng, làm việc có trách nhiệm, có tâm với KH, thái độ tốt là quan trọng nhất
– Tự tin giao tiếp, năng động vui vẻ hoà đồng
– Khách đông chịu đc áp lực cv
– có kn gội đầu dưỡng sinh và chăm sóc da, Body cơ bản
📍 Yếu được đào tạo lại

Thu nhập:

– Lương cao + tour + % hoa hồng + tip 100% + phụ cấp cơm trưa / xăng xe

-, Thưởng nóng khi làm tốt chăm sóc khách hàng tốt

THỜI GIAN: 9h ~20h( nghỉ 3 ngày/tháng. Liên hệ 0934503850 hoặc ib đến trao đổi đi làm liền..

TUYỂN DỤNG SPA THIÊN KIM

Vị trí: Kỹ thuật viên:

❤ 1 người – ứng tuyển đi làm ngay

YÊU CẦU:

– Siêng năng, làm việc có trách nhiệm, có tâm với KH, thái độ tốt là quan trọng nhất
– Tự tin giao tiếp, năng động vui vẻ hoà đồng
– Khách đông chịu đc áp lực cv
– có kn gội đầu dưỡng sinh và chăm sóc da, Body cơ bản
📍 Yếu được đào tạo lại

Thu nhập:

– Lương cao + tour + % hoa hồng + tip 100% + phụ cấp cơm trưa / xăng xe

-, Thưởng nóng khi làm tốt chăm sóc khách hàng tốt

THỜI GIAN: 9h ~20h( nghỉ 3 ngày/tháng. Liên hệ 0934503850 hoặc ib đến trao đổi đi làm liền..

TUYỂN DỤNG SPA THIÊN KIM

Vị trí: Kỹ thuật viên:

❤ 1 người – ứng tuyển đi làm ngay

YÊU CẦU:

– Siêng năng, làm việc có trách nhiệm, có tâm với KH, thái độ tốt là quan trọng nhất
– Tự tin giao tiếp, năng động vui vẻ hoà đồng
– Khách đông chịu đc áp lực cv
– có kn gội đầu dưỡng sinh và chăm sóc da, Body cơ bản
📍 Yếu được đào tạo lại

Thu nhập:

– Lương cao + tour + % hoa hồng + tip 100% + phụ cấp cơm trưa / xăng xe

-, Thưởng nóng khi làm tốt chăm sóc khách hàng tốt

THỜI GIAN: 9h ~20h( nghỉ 3 ngày/tháng. Liên hệ 0934503850 hoặc ib đến trao đổi đi làm liền..